Vítáme vás

na stránkách advokátní kanceláře Janík – Kelman – Matějka

O nás

Advokátní kancelář Janík – Kelman – Matějka tvoří tři samostatní advokáti

Mgr. Michal Janík

Mgr. Michal Janík

číslo osvědčení ČAK 04707
IDDS: v63ft9b

janik@akvpb.cz

V roce 1994 získal vysokoškolské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1998 působí jako advokát.

1998 – 2001 v advokátní kanceláři Říhová a spol.

2001 – 2014 Janík a spol.

2014 – 2020 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.ro.,

aktuálně samostatný advokát

JUDr. Jan Kelman

JUDr. Jan Kelman

číslo osvědčení ČAK 16842
IDDS: kkgqpm7

advokat@kelman.cz

V roce 2011 získal vysokoškolské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium úspěšně ukončil v roce 2013 a od roku 2016 působí jako advokát.

2016-2020 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.ro.

aktuálně samostatný advokát

Mgr. Lukáš Matějka, advokát

Mgr. Lukáš Matějka

číslo osvědčení ČAK 16403
IDDS: zxr7n7p

matejka@aklukasmatejka.cz

V roce 2011 získal vysokoškolské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2015 působí jako advokát.

2015 – 2020 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o.

aktuálně samostatný advokát

Advokáti

Filozofie naší advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Janík – Kelman – Matějka klade důraz na individuální přístup ke klientovi a na osobní kontakt advokáta s klientem s cílem efektivního řešení jeho problémů a požadavků. Důraz na ochranu zájmů a práv klienta, odbornost, spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a individuální přístup ke klientovi jsou základními pilíři naší advokátní kanceláře, která zároveň důsledně dbá na etický kodex advokáta.

Advokátní kancelář Janík – Kelman – Matějka poskytuje komplexní právní servis fyzickým i právnickým osobám (tj. občanům, spotřebitelům, podnikatelským subjektům, obcím a dalším územním samosprávným celkům, společenstvím vlastníků, bytovým družstvům a dalším) v oblastech českého práva a na mezinárodním poli spolupracuje zejména se slovenskou advokátní kancelář Okenica, Šula. Advokátní kancelář Janík – Kelman – Matějka spolupracuje v případě potřeby rovněž s řadou osvědčených odborníků specializujících se na daný problém klienta (např. se znalci, finančními a daňovými poradci, auditory, realitními kancelářemi).

Filozofie

Právní služby

 • Konzultace
  řešení případu nebo právního problému
 • Zastupování klientů
  v soudních řízeních před soudy všech stupňů, exekuční řízení
 • Obhajoba klientů
  v trestních řízeních
 • Zastupování klientů
  poškozených v trestních řízeních
 • Zastupování klientů
  v různých typech správních řízeních
 • Zastupování klientů
  v rozhodčích řízeních
 
 • Zastupování klientů
  při mimosoudních jednáních
 • Ústavní stížnosti
  vůči pravomocným rozhodnutím porušující základní lidská práva nebo svobody, zaručené ústavním pořádkem.
 • Vyhotovování smluvních dokumentů
  např. smlouvy týkající se nemovitých věcí - kupní, darovací, směnné, věcná břemena - služebnosti, zákazy zatížení, zcizení, návrhy na vklad apod. viz. blíže PRÁVNÍ OBLAST
 • Zpracování právních rozborů, stanovisek
  včetně právní due diligence
 • Advokátní úschova
  finančních prostředků (na speciálně zřízené úschovní bankovní účty) i listin
 • Jiné úkony
  spadající do působnosti advokáta na základě konkrétní dohody s klientem

Právní služby jsou poskytovány jako:
- jednorázové služby pro konkrétní případ klienta
- dlouhodobá spolupráce s klientem, monitoring případů klienta

Ceny právních služeb

Jednorázová odměna

jednorázová smluvní odměna je dohodnuta pevnou částkou za předem definovaný rozsah právní služby. Tento druh odměny je obvykle sjednáván např. v případě jednorázových právních konzultací nebo sepisu listin

Hodinová odměna

u hodinové odměny je výše odměny advokáta obvykle sjednána s ohledem na složitost a charakter věci za každou započatou hodinu

Paušální (zpravidla) měsíční odměna

paušální odměna je klientem hrazena v dohodnuté výši vždy jednou měsíčně (po dohodě možné hradit i v jiné frekvenci). Tento druh odměny je vhodný např. pro firmy a podnikatele, kteří právních služeb využívají pravidelně.

Podílová odměna

podílová odměna se stanovuje procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo i jednorázovou částkou, na kterou nám vzniká nárok za předem definovaný výsledek (např. u sporů o náhradu škody či jiné finanční plnění).

Dle počtu úkonů právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif) pozn.: nad rámec dohodnuté odměny má advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel, pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad.

Předpokládá-li dohodnutý způsob určení odměny advokáta úhradu zálohy, je s poskytováním právní služby započato teprve po zaplacení sjednané zálohy. V případě, že mezi advokátem a klientem není uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v rámci které je určena výše odměny advokáta, řídí se v tomto směru vztah mezi advokátem a klientem podpůrně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel.

 

sídlo advokátní kanceláře

Pro zobrazení mapy je nutné povolit všechna potřebná cookies Nastavení cookies.
Pokud máte cookies nastavena obnovte stránku
Jít na zažátek